Máy đếm tiền Xiudun 2500C

Loại tiền: Tiền giấy và Polime.
Mặt số: 2 mặt số, Mặt số kéo dài.
Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Phát hiện tiền lẫn loại, Kiểm tra tiền siêu giả Polyme, Tự động kiểm tra tình trạng máy, Kiểm tra ảnh chìm, Đếm ấn định số, Đếm cộng dồn, Hút bụi.
Xuất xứ: China