Tag: yếu tố ảnh hưởng chiều cao

Bí quyết giúp trẻ cao nhanh hơn bạn trang lứa

Có rất nhiều yếu tố tác động đến chiều cao của trẻ, trong đó yếu tố di truyền chỉ chiếm hơn 20%,  còn 80% do nhiều yếu tố khác như