Tag: trồng cây trong nhà

Đố muỗi quay lại với những mẹo này

Khi muốn tiêu diệt muỗi, bạn thường dùng vợt muỗi, đèn bắt muỗi, chai xịt côn trùng hay đốt nhang muỗi? Trong những cách đó, hầu hết đều không tỏ