Tag: thương tích trong sản xuất

Các yếu tố gây chấn thương trong sản xuất

Trong môi trường lao động sản xuất thì tai nạn lao động đối với mọi người có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi do nhiều nguyên nhân khác nhau