Tag: thuốc lá điện tử an toàn

Thuốc lá điện tử hại ít – lợi nhiều mà ít người biết.

Hiện nay, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang chia ra làm rất nhiều ý kiến bênh vực, trái chiều về việc sử dụng các sản phẩm