Tag: thiết kế không gian sáng hơn

Nghệ thuật đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà mặt phố

Đóng cửa kín mít hàng ngày, sợ bụi, trộm cắp, bật điện 24/24 để không gian nhà sáng hơn, là lối sống của các nhà mặt phố hiện nay. Thật