Tag: nguy cơ từ củ sạc cáp bộ đầu chuyển đổi giả

Nguy cơ cháy nổ từ sạc cáp, đầu chuyển đổi điện thoại dởm

Chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng đến 200 ngàn đồng thì người dùng dễ dàng mua những bộ sạc cáp đầu chuyển đổi dành cho điện thoại hay