Tag: nam châm dẻo

Chiến lược in logo quảng cáo trên nam châm dẻo

Tuy là một sản phẩm mới trên thị trường, nhưng sau khi ra đời, nam châm dẻo đang rất được ưa chuộng hiện nay. Đặc biệt trong thị trường quảng cáo