Tag: hình thức tên miền

Tiêu chuẩn chọn tên miền khiến khách có thể gom bạc tỷ

Đối với nhiều lĩnh vực khác nhau thì cái đẹp được quan niệm rất trừu tường và rất khó để nhận biết thế nào là đẹp và thế nào không.