Máy cảnh báo Gas rò rỉ GB-109

GB-109 họat động độc lập
Lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện trong nhà bếp.
Để thiết bị họat động hiệu quả nhất nên lắp thiết bị cách sàn bếp 0,3 – 1,2m, khỏang cách từ nguồn gas đến thiết bị tối đa 1,5m .
Khi Gas rò rỉ máy sẽ cảnh báo bằng còi và đèn đỏ bật sáng
Ngưỡng cảnh báo =>12% LEL